La province de Namur, au coeur de vos loisirs
Navigation Menu+

Wedstrijd

FR-100-pxlCONCOURS-2
 
 
Neem verspreid over de hele zomer deel aan de wedstrijd van RAVeL & BBQ en probeer tal van prijzen te winnen. Hoe?
 

 1. Eens je bent ingeschreven voor een BBQ-RAVeL van jouw keuze, ga op de betreffende dag naar de onthaalstand van jouw route en ontvang daar een routebeschrijving en een deelnameformulier.
 1. Neem deel aan de tocht en vraag een stempel aan elk restaurant waar je een proeverij hebt gereserveerd.
 1. Zodra je 6 stempels hebt (6 gereserveerde en bezochte restaurants), noteer je je gegevens op je deelnameformulier.
 1. Antwoord op de volgende schiftingsvraag: hoeveel geldige deelnameformulieren zullen wij ontvangen hebben op 21 september 2016, de dag waarop we de grote winnaars zullen bekendmaken?
 1. Stuur je deelnameformulier naar het volgende adres:
  Fédération du Tourisme de la Province de Namur
  Avenue Reine Astrid 22-2
  5000 NAMUR
 1. De winnaars zullen per e-mail op de hoogte gebracht worden.

 

Wedstrijdreglement

 
Artikel 1
Het huidige reglement bepaalt het verloop en de regels van de wedstrijd « Wedstrijd RAVeL & BBQ » georganiseerd door de Federatie voor Toerisme van de Provincie Namen (FTPN – adres: Avenue Reine Astrid 22-2 te 5000 Namen). De wedstrijd begint op 29 mei 2016 en eindigt op 20 september. De loting zal plaatsvinden op 21 september 2016. Deze wedstrijd beloont door middel van een prijs aangeboden door de FTPN meerdere bezoekers die hun bezoek aan minstens 6 restaurateurs bewijzen (zie Artikel 4). Ze moeten bovendien zo nauwkeurig mogelijk op de schiftingsvraag antwoorden.
 
Artikel 2
De prijzen toegekend i.v.m. de huidige wedstrijd zijn:

 • Een verblijf voor 2 personen in het Land van de Valleien: het arrangement « Het Jaar van de Fiets zal elektriserend zijn in de authentieke Ardennen », ter waarde van 270€
 • 2x een waardebon van 100€ in een restaurant dat deelneemt aan het evenement
 • 7x een schort van het evenement

De prijzen zullen in geen geval vervangen of tegen geld geruild worden. Deelnemen aan de wedstrijd is volledig gratis en veronderstelt dat je het huidige reglement aanvaardt, alsook eventuele latere veranderingen die nodig zullen blijken. De deelnemers zullen in de mate van het mogelijk van die veranderingen op de hoogte gebracht worden. Als het geval zich voordoet, kan er geen vergoeding gevraagd worden aan de organisator.
 
Artikel 3
Deze wedstrijd is gratis en richt zich exclusief tot de deelnemers aan het evenement RAVeL & BBQ (van 18 jaar of ouder of meerderjarig verklaard) die een reservering hebben uitgevoerd via de website www.ravelbbq.be.
Het personeel van de FTPN en leden van hun gezin mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.
Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel door middel van het deelnameformulier dat samen met de routebeschrijving geleverd wordt aan elke deelnemer.
 
Artikel 4
De deelname aan de wedstrijd zal als geldig aanvaard worden als:

 1. Het met de routebeschrijving geleverde deelnameformulier gebruikt is.
 2. Het deelnameformulier (via de post naar het adres Avenue Reine Astrid 22-2 te 5000 Namur verzonden) bezit de 6 vereiste stempels verkregen bij de deelnemend restaurants.
 3. Er is geantwoord op de schiftingsvraag: hoeveel geldige deelnameformulieren zullen wij ontvangen hebben op 21 september 2016?
 4. De deelnemer vermeldt alle gevraagde gegevens met zijn/haar volledige adres en e-mailadres.

Indien niet voldaan is aan de genoemde voorwaarden, zal de deelname niet in aanmerking komen voor de loting van de winnaars. De deelname wordt beperkt tot één inschrijving per persoon. Op elk moment moeten de deelnemers in staat zijn hun identiteit te bewijzen opdat de organisator zou kunnen controleren en eventueel sancties nemen wegens inbreuken tegen het reglement.
 
Artikel 5
De winnaars zullen per e-mail gewaarschuwd worden binnen de week na de loting. De FTPN is niet verantwoordelijk voor e-mails die hun bestemming niet zouden bereiken. Als het e-mailadres niet meer geldig is of door de deelnemer niet meer gebruikt wordt, dan is het de verantwoordelijkheid van deze laatste om de organisator te waarschuwen en een nieuw e-mailadres door te geven. Als de organisator binnen de 30 werkdagen na het uitsturen van de e-mail aan een winnaar geen antwoord ontvangt, zal de organisator de overhandiging van de prijs annuleren zonder dat de eerdere winnaar de prijs nog kan opeisen of een vergoeding vragen.
 
Artikel 6
De Federatie voor Toerisme van de Provincie Namen verbindt zich ertoe om op vertrouwelijke wijze om te gaan met uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en in het bijzonder met de Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992.
 
Artikel 7
De winnaars van de wedstrijd aanvaarden dat hun voornaam en woonplaats publiek vermeld worden op de Facebookpagina’s van de FTPN of op andere communicatiemiddelen. Er zal bovendien aan de operatoren die een prijs leveren voorgesteld worden om foto’s van de winnaars te maken om die op verscheidene dragers te gebruiken.
 
Artikel 8
Elke deelnemer beslist uit eigen wil en met kennis van de voorwaarden deel te nemen aan de activiteit waaraan deze wedstrijd is verbonden. De FTPN kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor een incident of ongeval.
 
Artikel 9
Deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat men akkoord gaat met het huidige reglement.

Pin It on Pinterest